image1 image2 image3 image4

waar

ULoBiA is gelegen in Gent, Adolf Baeyensstraat 134, een groene residentiële buurt tussen het oud begijnhof van Sint-Amandsberg, het nieuw stadspark en sportcentrum Rozebroeken, nabij Colruyt en school de ‘Wijze Boom’. Het is vlot bereikbaar met openbaar vervoer, via de R4-snelweg en ligt op vijf minuten fietsen van hartje Gent.

wie

Het project is een ontwikkeling van ULob bvba. Dit bedrijf is in 2002 opgericht door ir-arch Lieven Verheye en sindsdien actief in optimalisatie en ontwikkeling van vastgoedprojecten. ULob is de afkorting van “unbearable lightness of building”. Dit is meer dan een knipoog naar het boek van Milan Kundera maar het omvat de kernvisie van het bedrijf, namelijk dat veel vastgoedprojecten sterk geoptimaliseerd kunnen worden, waarbij het uiteindelijke doel moet zijn om boeiende gebouwen te realiseren die de zelfontplooiing van de bewoner niet beknotten maar wel stimuleren.

wat

Concreet voor het project ulobia, wat een samenvoeging is van ulob en utopia, hebben we samen met een team van enthousiaste ontwerpers dit voormalig fabriekscomplex omgevormd tot een rustig woonerf van 12 grondgebonden units voor wonen en werken en 4 appartementen rondom een groene, autovrije binnentuin. De units variëren van 125 a 192m² met private tuinen van 45 a 120m² rondom de collectieve tuin van circa 700m². Units kunnen samengevoegd worden tot grotere woningen of kantoren.

hoe

De juridische eigendomsstructuur is opgevat om wel de voordelen van een collectiviteit te hebben, zonder de nadelen van lastige algemene vergaderingen en dure syndicuskosten. De units worden bruto-afgeleverd om de koper maximale vrijheid te geven voor verdere inrichting en afwerking.

wanneer

De eerste fase is uitverkocht en bruto-opgeleverd. Eigenaars richten momenteel zelf in naar eigen smaak en keuze. De verkoop van de tweede fase is voorzien voorjaar 2012.